Oznámení:
Dne 18. 6. 2024 od 14.00 hodin proběhne jednání školské rady při Střední
uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v budově školy – Klášter,
Latrán 50.
Podněty pro jednání můžete zaslat svému zástupci.
Viz následný zápis z jednání ZDE.
Mgr. Josef Neubauer
předseda školské rady