Obor kamenosochařská tvorba byl osloven na spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. Do Archeoskanzenu v Trocnově byl zhotoven smírčí kříž. V rámci praktické maturitní zkoušky se práce ujal student Radek Hňup. Dne 5. 6. 2024 došlo k samotné instalaci skulptury za
účasti zástupce Jihočeského muzea. Finální realizace je z přírodního kamene, pěkně zapadá do kompozice architektury a zahradních úprav.

Archeoskanzen Trocnov
Nový areál v rodišti Jana Žižky z Trocnova přibližuje období konce 14. století, interaktivně ukazuje stavby a dobové stavební postupy. Věrná rekonstrukce historických objektů slouží k expozičním a vzdělávacím účelům.
František Postl