V pátek 16.6. se studenti zúčastnili finále umělecké soutěže UNESCO a odnesli si domů tři ocenění. Hlavním tématem byl Světový den poezie napojený na téma přírodního a kulturního dědictví. Účastníci měli ve svých příspěvcích dokázat obě témata propojit ve vlastním autorském pohledu. Propojit vlastní básnickou tvorbou, interpretací existující básně, případně reflexí toho, co pro ně znamená poezie, a to vždy za využití různých audiovizuálních prostředků.

Soutěžní práce musely být v audiovizuálním formátu. Cílem soutěže nebylo jen pouze záznam přednesu poezie, naopak vlastní tvůrčí tvorba byla vítána. Hodnoceny byly dále postprodukční práce se zvukem a obrazem, inspirace různými literárními styly, slam poetry či jiné originální ztvárnění tématu.

Dora Němcová ze třetího ročníku z oboru Užitá fotografie a média si odnesla domů první místo za její krátký film Music, Rhythm, Poetry Around Us. Na třetím místě se porota nemohla dohodnout, a tak udělila dvě třetí místa našim studentkám prvního ročníku také z oboru užitá fotografie a média a to Eleně Nejedlé a Lucii Švobové. Elena vytvořila krátký film the Melancholy a Lucie vytvořila Mary Elizabeth Frye: Nestůj u Mého Hrobu.

Slečna učitelka Veronika Koubová také dostala ocenění za pedagogické vedení žáků v rámci kreativní soutěže. Obdržela účast ne audiovizuálním workshopu na Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě pro skupinu 20 studentů. Takže se studenti v příštím roce mají na co těšit.

Všechny vybrané filmy jsou sdíleny na webových stránkách České komise pro UNESCO / Ministerstva zahraničních věcí a také na našem školním YouTube kanálu.

Music, Rhythm, Poetry Around Us, Dora Němcová

Mary Elizabeth Frye: Nestůj u Mého Hrobu, Lucie Švobová

The Melancholy, Elena Nejedlá

Veronika Koubová