30. ledna se studenti 2., 3., a 4. ročníku oboru Užitá fotografie a média, jako je již tradicí, vyrazili podívat na výstavu klauzurních prací Vysoké školy uměleckoprůmyslové nazvanou Artsemestr. Při společné prohlídce jednotlivých ateliérů nám konkrétní zadání klauzur a semestrálních prací komentoval student 4. ročníku Architektury II, který nám také podal základní informace o celé škole a jednotlivých katedrách. K ateliéru Fotografie II nám pak detaily řekl náš absolvent, který zde nyní studuje v prvním ročníku. V dalším čase jsme si pak dali čas na individuální prohlídku těch ateliérů, které nás nejvíce zaujaly.
Odpoledne následovala komentovaná prohlídka instalace umělce Radka Brousila, která je součástí výstavy Myslet filmem v Galerii hlavního města Prahy. Autor nás provedl sklepními prostory Domu U Kamenného zvonu ve kterých se právě jeho instalace zakončená v poslední místnosti samotnou filmovou projekcí nalézá. Film Can You Still Feel the Butterflies? jsme již mohli zhlédnout minulý rok v naší škole, kde nám ho autor představil při své přednášce. Nyní jsme ale v rámci celé instalace mohli zažít, jak Radek Brousil, jako vizuální umělec pracuje s vlastní projekcí filmu a téměř scénografickým pojímáním dalšího prostoru obsahující konotace na vlastní filmový příběh.