Vyhlášení voleb do školské rady při SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov pro funkční období od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2026.

Ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady:
1. Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
2. Za pedagogy školy

Volby se uskuteční dne 21. 9. 2023 od 14:00 do 16:00 hodin v kanceláři A 016 v přízemí budovy Tavírna 109.

Ing. Martin Busta, v.r.
ředitel školy
Český Krumlov, 15. 8. 2023