Od 25. ledna 2018 probíhal již třetí ročník středoškolské soutěže ERDV – tentokrát soutěž na originální návrh uměleckého díla charakterizujícího Evropský region Dunaj-Vltava. Do soutěže se mohli přihlásit jednotlivci, kteří jsou v den podání přihlášky studenty Střední odborné školy nebo Středního odborného učiliště (ISCED 3) s umělecko-průmyslovým zaměřením, se sídlem na území ERDV. Úkolem soutěžících bylo předložit grafický návrh uměleckého díla, které charakterizuje Evropský region Dunaj-Vltava, včetně popisu symboliky ve vazbě k ERDV a výrobní dokumentace, jejíž součástí byla i cenová kalkulace s maximálním rozpočtem 1.000 €. Uzávěrka soutěže byla do 30. 4. 2018. Vítězi regionálního kola jsou Martina Tůmová a Maria Bogachevskaya, naše studentky druhého ročníku oboru Malby. Získávají dvou týdenní zahraniční studijní pobyt na území ERDV v hodnotě 2000 €.
Dále vítězové regionálního kola postupují do kola mezinárodního.
Držíme palce, holky, a přejeme krásné prázdniny vám i všem našim ostatním studentům, vaši učitelé z Anežky.