Volby do školské rady 2023

Dne 21. 9. 2023 proběhly na naší škole volby do školské rady.

1. Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byla zvolena Ing. Renata Švestková, Ph.D.

2. Za pedagogy školy byl zvolen Mgr. Josef Neubauer

Aktuální složení školské rady:

Mgr. Josef Neubauer – za pedagogy
Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D. – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
PhDr. Pavel Slavko – za zřizovatele

Volební komise:
Mgr. Jan Kubeš
MgA. František Postl