V sobotu 2. března proběhla vernisáž v Městské galerii ve Vyšším Brodě výstavy Plenérovky oboru Užitá malba. Jedná se o výběrovou výstavu studentských prací ze školních plenérů za několik let. Současní studenti mají možnost porovnat svoje práce s pracemi studentů, kteří už ukončili studium.
Výstava probíhá až do konce dubna. Najdete ji v budově staré radnice přímo na náměstí ve Vyšším Brodě hned vedle infocentra. (Světle žlutá budova
s věží.)
Udělejte si jarní výlet do „Vyšáku“.

Michal Rádl