Ve dnech 26. až 28. 9. hostila naše škola, pracoviště Klášter, sítotiskový workshop. Každoročně pořádá Svaz sítotisku a digitálních technologií toto setkání příznivců „síta“. Tentokrá již podruhé u nás v Českém Krumlově. Koordinátorem akce byl náš kolega Marek Borsányi.