Studenti, zde naleznete zadání letních klauzur pro 1., 2. a 3. ročník všech oborů SUPŠ sv. Anežky. Příslušné heslo k otevření souboru naleznete na svých stránkách „Bakaláři“ v kolonce domácí úkol. V případě potřeby kontaktujte Mgr. Josefa Neubauera: josef.neubauer@supsck.cz, tel: 728 428 242.

zadání klauzurní práce pro všechny obory SUPŠ
Přejeme hodně štěstí!