Studenti, zde naleznete zadání zimních klauzur pro 1. a 3. ročník všech oborů SUPŠ sv. Anežky. Níže uvedený dokument bude přístupný v pátek 6. 12. 2019 ráno. V tu dobu naleznete na svých stránkách „Bakaláři“ příslušné heslo k otevření souboru v kolonce domácí úkol. V případě potřeby kontaktujte Mgr. Josefa Neubauera: josef.neubauer@supsck.cz, tel: 728 428 242.

zadání klauzurní práce pro 1. a 3. ročník zde

zadání klauzurní práce pro 2. a 4. ročník zde

Přejeme hodně štěstí!