1. září 2021
1. A třídní profesor Mgr. Josef Neubauer, učebna Tavírna 205
1. B třídní profesorka MgA. Věra Chovancová, učebna Tavírna 105
Studenti se dostaví v rouškách v 8:00 do svých učeben, kde budou otestováni. Následovat budou třídnické práce a prohlídka všech třech budov školy. V budově Tavírna setrvají studenti prvního ročníku max. do 10:25. Ve 12:00 přivedou třídní profesoři své studenty do ateliérů, kde si je převezmou vedoucí oborů. Na oborech setrvají studenti do 13:00.
2. – 4. ročník 10:40 – 12:15 v učebnách budovy Tavírna dle rozpisu testování třídními profesory, následně třídnické práce.
Studenti 2. – 4. ročníku se dostaví do svých ateliérů ve čtvrtek 2. září v 8:00.

2. září
1. ročník adaptační kurz 8:00 – 14:00 pod vedením Mgr. Milana Konráda za účasti třídních profesorů.
2. – 4. ročník praxe v ateliérech 8:00 – 13:55

3. září
1. ročník 8:00 – 10:25 rozřazovací test ANJ pod vedením Mgr. Jany Duškové, Tavírna.
2. – 4. ročník praxe v ateliérech.

6. září – 17. září
1. ročník náhradní rozvrh – všeobecně vzdělávací předměty, Tavírna 8:00 – 11:25.
2. – 4. ročník odborná praxe 8:00 – 13:55 (malba 8:50 – 14:45).