Žáci ze Základní umělecké školy navštívili 20. 11. 2017 naši školu. Přijelo cca 34 žáků s doprovodem pedagogů i rodičů. Žáci si prohlédli všechny budovy školy, navštívili jednotlivé ateliéry a v klášterech se účastnili připravených dílen. Žáci si mohli vyzkoušet jak se pracuje s klíčovacím pozadím ve velkém multimediálním ateliéru, udělali si návrhy vlastních triček, včetně jejich realizace pomocí vyřezávacích fólií a termolisu a ještě si vyzkoušeli výrobu jednoduché pohybové loutky z papíru. Všichni účastníci prokázali velkou dávku kreativity a odnesli si s sebou kromě výrobků i mnoho zážitků.