Studenti třetích a čtvrtých ročníků měli možnost získat informace o uměleckých vysokých školách v rámci přednášky uskutečněné v Prádelně dne 30. 9. 2022. Vedením této přednášky se ujaly bývalé studentky naší školy Natálie Košková a Natálie Roblová, které naše současné studenty seznámily nejen se systémem a strukturou škol, jež samy navštěvují, ale hlavně sdělily osobní zkušenosti s přijímacím řízením, samotným studiem i studentským životem. Po ukončení přednášky také nabídly osobní konzultace a případně předání kontaktů na další úspěšné absolventy naší školy.
Jana Dušková