Od 1. září 2017 je naše škola součástí dvouletého projektu probíhajícího v rámci programu Erasmus+, Klíčová Akce 2: Strategická partnerství mezi školami. Cílem projektu s názvem ´Filmmaking journey: From scratch to screen´ je prohloubení mediálních dovedností zejména formou natočení několika krátkých videí, a to jak v rámci jednotlivých škol, tak i v mezinárodním týmu. Důležitými aspekty jsou také průběžná on-line komunikace vybraných studentů a pedagogů všech škol v anglickém jazyce a jejich osobní setkávání v partnerských školách. Toto vše také přispěje k učení se spolupráci, odpovědnosti za dodržení termínů atp.
Hlavním koordinátorem projektu je Stredná priemyselná škola Svidník.
Ve dnech 25. až 28. října proběhlo ve slovenském Svidníku první setkání vybraných pedagogů pěti partnerských škol ze Slovenska, České republiky, Portugalska, Španělska a Řecka. Účastnice a účastníci diskutovali jak nad hlavními body projektu, tak především nad plánem pro první rok jeho trvání. Součástí setkání byl i workshop o základech natáčení videa vedený lektory z Trnavské univerzity. Na březen 2018 je naplánován výjezd několika našich studentek a studentů do partnerské školy v Aténách.