Poslední školní týden jsme se studenty prvních dvou ročníků Anežky navštívili Prahu. Tři dny, které jsme tu strávili, byly nabité kulturními zážitky. Byli jsme ubytovaní v klášteře kapucínů přímo na Loretánském náměstí, a měli jsme proto možnost prožít kouzlo nočního Hradu, Malé Strany a Nového světa sami, bez turistů. Pracovní listy s otázkami ke stavebně historickému vývoji Hradu a Vyšehradu se nikomu vyplňovat nechtělo (po uzavření klasifikace!), ale byla to školní exkurze, a tak studenti museli..
Díky rozmarům počasí jsme oproti původnímu programu dali přednost návštěvám galerií, což nikomu nevadilo, právě naopak. Viděli jsme F. Skálu ve Valdštejnské jízdárně, J. Rónu v Domě U kamenného zvonu, G. Richtera v paláci Kinských a v Anežském klášteře a F.Bílka v jeho vile. Byli jsme překvapeni tím, jak nám všude otevírá dveře jméno naší školy a místo, odkud přijíždíme. Výstavy Róny a Bílka byly díky tomu spojeny nejen s obšírným výkladem mladých sympatických lektorek, ale i s následným workshopem. Malíři Rónovi studenti malovali křídou svůj vlastní dojem z jeho tvorby na papír černý (kresby mu prý pošlou..), od Bílka se zas učili zachycením detailů jeho soch tužkou na papír bílý.
Účastníci naší exkurze si mohou odškrtnout z povinné četby jeden titul. Drama Evžen Oněgin, které jsme viděli v divadle ABC, bylo pro mnohé z nás skvělým zážitkem. Autorům představení se podařilo vdechnout klasickému textu současnou podobu a tím dokázat jeho nadčasovost. Stejně jako u pokladen galerií i tady jsme nechtěli věřit tomu, jak nízké je studentské vstupné.
Přestože se s námi Praha rozloučila krutým přívalovým deštěm, odjížděli jsme s pocitem, že má studenty ráda, dělá všechno proto, aby se jim předvedla v plné kráse, a byla by velká škoda jí nevěnovat pozornost i v dalších letech.
Jana Dvořáková + Stáňa Kabíčková