Časně zrána 3. května jsme vyrazili na exkurzi do Vídně, která nás přivítala prosluněnou pohodou. V rámci předmětu dějiny výtvarné kultury jsme navštívili Uměleckohistorické muzeum, expozici starověkého Egypta a pokladnici uměleckého řemesla manýrismu a baroka. Z tolika krásy přijde na člověka hlad, a tak jsme se rozložili v šatně a poobědvali naše svačiny. Následovala návštěva obrazárny, kde někteří v labyrintu obrazů zabloudili (pane učiteli, kde je ten Caravaggio, nějak jsem se ztratila…). Po třetí hodině jsme se přesunuli z Uměleckohistorického muzea příjemným parkem u Hofburgu do Albertiny, kde jsme navštívili vedle sbírky moderního malířství řadu výstav. Pozoruhodná byla především retrospektiva Pabla Picassa a výstava představující vývoj grafiky od Dürera po Miroa. Studenti grafických oboru pak ještě navštívili výstavu moderní grafiky v Albertina Modern, ze které si odnesli hluboké dojmy. Cestou zpět se všechny ty sochy, obrazy a grafiky slily do oranžového kotouče slunce na horizontu, kam směřovala silnice.
Jan Chovanec