Soutěžní přehlídka kresby a malby lidské postavy studentů středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory.

O SOUTĚŽI

Soutěž FIGURA je zaměřená na zobrazení lidské postavy prostřednictvím kresby a malby vycházející zejména ze studie živého modelu. SUPŠ sv. Anežky České ji každoročně vyhlašovala od roku 2006 do roku 2016, od školního roku 2018/19 je organizována jako bienále.

CÍLEM soutěže je poskytnout možnost představení a porovnání tvorby studentů středních odborných škol výtvarného zaměření nejen v rámci školy, ale rovněž široké odborné i laické veřejnosti. Soutěže se mohou účastnit všichni žáci středních škol zaměřených na výtvarná studia.

PŘIHLÁŠENÍ do soutěže probíhá prostřednictvím školy.
Je možné zasílat školní práce z posledních dvou let včetně prací absolventů. Každá škola může zaslat maximálně šest prací. Škola se přihlašuje prostřednictvím přihlášky A, která se odesílá jako příloha e-mailu na adresu sups@supsck.cz do 25. 9. 2018.
Jednotlivé práce se přihlašují přihláškou B, vyplněná a vytištěná přihláška B musí být připevněna na zadní stranu každé práce a zároveň budou vyplněné přihlášky B odeslány jako příloha e-mailem.

Soutěž probíhá v těchto kategoriích:
1. Kresba postavy
2. Malba postavy
3. Portrét (kresba i malba)

HODNOCENÍ PRACÍ

Práce budou posouzeny tří/pětičlennou odbornou komisí. Složení komise bude zveřejněno během měsíce září 2018.

V každé kategorii bude uděleno 1-3 místo, na návrh komise může být uděleno čestné uznání.
Kritéria hodnocení:
– původnost, invence, přesvědčivost výtvarného projevu
– technická vyspělost uměleckého zpracování
– kompozice (a u maleb barevné řešení)

Oceněné práce budou vystaveny v galerii Klášter v Českém Krumlově.

Mgr. Eva Výborná, akad. mal. – garant soutěže