Díky osobním a velmi zajímavým oborovým kontaktům získaným skrze odbornici na autorskou knihu Gina Renotière jsme se studentkami 3. ročníku Design knihy a papíru ve dnech 9.-12. 2. 2023 rozhodli uspořádat exkurzi do zahraničí, a to do maďarské Budapeště. Ubytování přímo na náměstí sv. Štěpána bylo strategickým místem ke všem chystaným návštěvám a procházkám.
První návštěvou bylo Ludwig museum, které je zaměřené na moderní umění. Čekala nás detailní komentovaná prohlídka výstavy Everything is up in the clouds maďarského umělce Andráse Lengyela s kurátorkou Krisztinou Üveges a ředitelkou Krisztinou Szipőcs. Tato výstava byla přehlídkou grafických technik, médií a konceptuálních přístupů umělce k tématu jako jsou kniha, trojúhelník
a mraky – symboly lidského vědění ve vztahu k vesmíru. Další výstavou se sbírek muzea na téma Time machine nás stále doprovázela samotná paní ředitelka, která nás tak uvedla do kontextu maďarských a světových děl v různých médiích. Na závěr jsme mohli nahlédnout pod ruce restaurátorů v jejich dílně a depozitech, kteří mají nelehký úkol při konzervování a restaurování současných podob uměleckých děl nejen na papíře.
https://www.ludwigmuseum.hu/en

V bývalé budově nemocnice, současném sídle Artpool, jsme se setkali s Dórou Halasi a její kolegyní Gabriellou Schuller, které nás precizně provedly výstavou, samotným archivem i knihovnou centra výzkumu umění založeného v roce 1979, které dokumentuje, archivuje, digitalizuje, sdílí a prezentuje lokální i mezinárodní neoficiální díla ve všech médiích od 60. let po současnost. V archivu jsme k naší potěše našli i velice cenné propojky s českým undergroundem, samizdatem a měli jsme možnost zhlédnout velmi zajímavé grafické a knižní speciality mail a stamp artu a dalších netradičních podob.
https://www.artpool.hu/en

Druhý den a na druhé straně Dunaje, v Budě, nás čekala edukační prohlídka Kassak muzea věnovaného významné maďarské osobnosti Lajosi Kassákovi, typografu, spisovateli a umělci, který byl více než čtyřicet let jednou z hlavních postav maďarské avantgardy. K vidění bylo mnoho plakátů a knižních a časopisových obálek.
https://kassakmuzeum.hu/hu

Pro uklidnění a samostatné umělecké rozjímání jsme v těsném sousedství hradu navštívili maďarskou národní galerii a její sbírky maďarského umění (středověk až moderna) a moderního světového umění: Delacroix, Coubert, Manet, Monet, Gauguin, Pissaro
i se slavnými jmény včetně aktuální výstavy malíře a grafika Jánose Vaszaryho a grafika a básníka Gyula Tichy.

Odpolední návštěva v ateliéru Mártona Barabáse maďarského umělce věnující se fenoménu knihy-objektu, člena maďarského sdružení autorů a tvůrců autorských knih, na nás dýchla vstřícnou a kouzelnou knihomilskou atmosférou a příjemně uzavírala naši oborovou exkurzi setkáním a diskuzí se samotným autorem. Pan Márton nám představil svou tvorbu i tvorbu jiných maďarských autorů a provedl nás svým ateliérem plným artefaktů.

Úplnou tečkou, ale zároveň milým neformálním večerním bodem programu, bylo povídání se spisovatelem Matějem Hořavou, rezidentem Petöfiho literárního muzea, který na tento večer přizval Flóru Peťovskou a jejího manžela, nakladatele, kteří se věnují publikování ilustrovaných knih, zejména české a polské dětské literatury (v ČR zejména nakl. Baobab) v maďarském prostředí ve svém nakladatelství Csirimojó. Povídali jsme si o maďarském a českém knižním trhu, praktickém zákulisí a problematice malého nakladatelství a pozici spisovatele.

Všech získaných milých kontaktů si velmi vážíme a doufáme, že se nám podaří nadále propojovat náš obor se zajímavými institucemi a lidmi.
Barbora Heřmanová