Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích oslovilo SUPŠ Svaté Anežky České v Českém Krumlově, aby studenti a pedagogové oboru Kamenosochařská tvorba zhotovili repliku památníku, který stál Na Sadech v Českých Budějovicích, k výstavnímu projektu „První světová válka – léta zkázy a bolesti“. Fotografie dokumentují vymodelování busty a závěrečné práce při instalaci pomníku císaře Josefa II. Celý památník je prezentován v rámci muzejních expozic. Instalace byla pojata ve dvou variantách. Jeden pomník znázorňoval rozbitý model (sádra), druhý památník již vztyčený a obnovený (umělý mramor).

Datum konání:
od: 12.11.2017
do: 11.11.2018

Místo konání:
Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Jihočeský kraj zvou v souvislosti s oslavami 100. výročí konce 1. světové války a vzniku samostatného československého státu na výstavní projekt „První světová válka – léta zkázy a bolesti“, který vznikl na celém druhém podlaží historické budovy Jihočeského muzea.