Erasmus+ žije

Po vynucené pauze způsobené Covidem-19 jsme se opět navrátili k mezinárodním aktivitám programu Erasmus+. V průběhu celého školního roku jsme se se studenty pečlivě připravovali v online prostředí, v hodinách AJ probrali jednotlivá témata vytyčená projektem Facing Arts Together, učitelé vyrazili v březnu na poradu do partnerské školy na Slovensku a konečně – studenti se mohli osobně seznámit na prvním společném setkání organizovaném naší školou.
Během pětidenní návštěvy partnerských škol z Lotyšska, Chorvatska a Slovenska konané na začátku dubna studenti spolu pracovali v našich ateliérech na tvorbě fotografií, zatímco učitelé byli seznámeni s vyučovacím procesem na naší škole. V nabitém programu se také našel čas na výlet po pamětihodnostech, které náš region nabízí. Celý týden byl završen zdařilou fotografickou výstavou.
Všem zúčastněným velké díky. Těšíme se na další setkání, tentokrát v Chorvatsku.