Dne 20. 11. se studenti napříč všemi obory školy zúčastnili projektu zaštíťovaného Jihočeským krajem na podporu propojení odborného školství s reálnou výrobou. Projít všemi provozy smaltovny Belis bylo mimořádně zajímavé. Pradávná technologie smaltu v kontrastu s novodobými potřebami výroby produktů jako výzva k udržení řemesla. Belis vyrábí tradičně nádobí, ale ve větší míře své výrobní linky využívá pro výrobu produktů do automobilového průmylu.