V září 2023 navštívila skupina studentů oboru Scénická a výstavní tvorba firmu CNC studio v Českých Budějovicích. Její desetičlenný tým se zabývá realizací a komplexní výrobou pro výstavní expozice, veletrhy a interiéry se zaměřením na přesné sériové obrábění dílců, cnc nesting i na kusovou výrobu pro reklamní agentury, architekty a designérská studia. Pavel Bartoš, jeden ze spolumajitelů firmy a bývalý absolvent naší školy, nám umožnil prohlídku studia a seznámil studenty s jejím vznikem a fungováním, materiály, principem práce s CNC technologiemi. Na aktuálním projektu nám ukázal využití 3D softwaru a počítačové grafiky v praxi. Pro studenty bylo velmi přínosné slyšet o možnostech propojení jejich oboru do praxe o vyhledávání nových směrů a moderních materiálů v nábytkářském průmyslu a jejich implementování do výrobních procesů.
Naše návštěva CNC studia nebyla poslední. Společnou vizí je např. umožnit studentům vyzkoušet si propojit své dovednosti ve 3D softwaru s možností reálného výstupu.
Dalším bodem našeho programu byla návštěva expozic v muzeu, kde bylo možné shlédnout kromě exponátů řadu zajímavě řešených výstavních systémů a prostorového uspořádání.
Tereza Bečvářová