20. března jsme podnikli exkurzi do mnichovských Pinakoték.
Ve Staré Pinakotéce jsme navštívili formou komentované prohlídky sbírku starého umění od gotiky po klasicismus. V Pinakotéce Moderny byly výstavy aktuálního designu, z nichž, dle mého názoru ta nejzajímavější, byla věnována současnému šperku. V muzeu Brandhorst byly úžasné výstavy současných amerických malířů Twomblyho a Katze.
J. Ch.