Ve středu 29. března jsme si společně se studenty 2. ročníku GDU a GDD vyjeli na odpolední exkurzi do Českých Budějovic. Na krátkou, ale za to výživnou návštěvu praktického provozu v jedné z nejvýznamnìjších tiskáren v našem kraji. Studenti opustili své školní prostředí a ocitli se přímo uprostřed reality průmyslové výroby tiskovin. Od přípravy a kontroly datových souborů, až po osvit ofsetových desek (forem) v DTP studiu. V návaznosti byla možnost vidět přímou ukázku procesu ofsetového tisku na strojích Heidelberg, včetně přípravy stroje, kontroly průběhu tisku, až po vyjmutí použitých desek po dokončení tisku. Následovaly ukázky dalšího zpracování tiskovin dle potřeby: skládání, perforace, různé typy vazeb, lepení, šití, jiné kompletace, řezání až po balení
pro expedici k zákazníkovi. Studenti měli také možnost vidět ukázky různých povrchových úprav jako je laminace, parciální lakování, ražba, slepotisk a další dokončovací možnosti pro výrobu současných tiskovin. Na pracovišti HP Indigo12000 Digital Press jsme viděli rychlou a ekonomickou variantu tisku, která díky moderní technologii dosahuje kvality ofsetového tisku. Je to digitální tisk s unikátním formátem B2, používá se pro menší náklady (kusy) tiskovin, například plakáty, pozvánky, letáky, navštívenky a další. A nebo také
pro speciální dotisky do již ofsetem předtištìných tiskovin (čísla losů, adresy, čárové kódy a pod.)

Po velmi poučném technologickém seznámení s polygrafickým průmyslem jsme si naplánovali klidnou odpolední prohlídku
dvou výstav v AJG – Wortnerově domě v centru Českých Budějovic. Výstava – Nic není věčné je výběrem ze stálých sochařských sbírek Alšovy jihočeské galerie.
Výstava představuje divákovi českou plastiku 19. a 20. století zaměřenou na figuru, ovšem ozvláštněnou o organické motivy,
ze kterých figura vychází či odkazuje na jinou fyzičnost. Výstava zahrnuje autory, jakými jsou např. Josef Mařatka, Zbyněk Sekal,
Vincenc Makovský, Hana Wichterlová, ale i ty méně známé. Michael Hon – Výstava obrazů mladý autor pochází z Českých Budějovic
a do svého rodiště se vrátil po studiu na brněnských výtvarných školách. Honova tvorba je symbiózou promyšleného konceptu
a perfektního ovládnutí malířského řemesla. K zamyšlení nad podstatou malby, obrazu i jeho instalace v prostoru odkazuje dánlivě banální název výstavy.
Závěrem bychom chtěli poděkovat pánům L. Kubatovi a M. Steinbauerovi za perfektní provedení provozem tiskárny Typodesign.

Tomáš Baran