16. května 24 jsme v rámci DVK podnikli exkurzi na Pražský hrad. Navštívili jsme mimo jiné baziliku Svatého Jiří, katedrálu Svatého Víta, Starý královský palác a Zlatou uličku.
Jan Chovanec

Moc se mi to líbilo, je skvělé, že i když už jsem na Hradě nesčetněkrát byla, na místa, která jsme stihli za jeden den projít jsem se podívala poprvé.
Natálie Burešová

Vítr nás hnal prastarým tajemnem, čas se však ztratil kdesi ve výšinách střípků vitráží a ozvěnách síní, které nám do uší šeptaly „ Už tu nejsou, už tu nejsou… nejsou… “
Františka Boková