Výstava Hollarka 17. 10. 2023–10. 11. 2023
Druhou zastávkou putovní výstavy z Litografického sympozia na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově byla spřátelená Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara.
Dne 17. 10. 2023 zahájil ředitel Hollarky Bohumír Gemrot spolu s ředitelem sv. Anežky České Martinem Bustou za přítomnosti pedagogických kolegů obou škol výstavu, která je k vidění v 2. patře školy do 10. 11. 2023.
Následně se práce přesunou na druhý břeh Vltavy na další velmi přátelské školní místo – Hellichovku, kde proběhne slavnostní vernisáž 30. 11. 2023!
Kateřina Zemanová

 

VOŠG a SPŠG,
Hellichova 22, Praha 1
respirium
výstava potrvá do 8. 12. 2023

LITUJEME — grafické sympozium na Anežce
V závěru srpna tohoto roku se konal další ročník Grafického sympozia na Anežce v Českém Krumlově. Sympozium proběhlo tradičně za účasti pedagogů ze spřátelených škol a odborné veřejnosti. Účastníci ze škol Hellichovky, Hollarky, Anežky, Školy umeleckého priemyslu Svidník a přátelé tisku letos opět společně hledali limity litografie a dalších uměleckých technik. Zrealizována byla výstava v prodejně výtvarných potřeb Anopeart v Českých Budějovicích, která dále putovala do školy na Hollarově náměstí a nyní se přesouvá na Hellichovku. Kolegové z Hellichovky se nakonec sympozia účastnit nemohli, ale byli to právě oni, kteří na Anežce sympozium pomohli rozběhnout a byli těmi nejlepšími sudičkami u kolébky litografie na Anežce. Za to jim patří velký dík, stejně jako všem nadšeným účastníkům. Velmi si vážím nejen účasti a podpory pedagogů z těchto škol, ale i toho, že školy poskytly výstavní prostory a svůj čas.

Těšíme se na společné setkání v příštím roce a všem příznivcům grafického sympozia a přátelům dobrého tisku přeji jenom to nejlepší.

Se srdečným sTiskem Martin Busta
ředitel SUPŠ sv. Anežky České Český Krumlov