Design knihy a papíru

Obor Grafický design na SUPŠ sv. Anežky České se chystá na rozdvojené směřování. Vznikne tak Obor GD1 Užitá grafika a GD2 Design knihy a papíru.
Ve školním roce 2018/19 budou vypsány talentové zkoušky na nové ŠVP – GD I. a GD II., studenti nastoupí v září školního roku 2019/20. Na každé ŠVP bude přijímán maximální počet 10 žáků, celková kapacita oboru Grafický design (tedy GD I. + GD II.) je 80 žáků. Pro obor GD II. budou upraveny tři učebny na Tavírně, odborná výuka bude probíhat z větší části odděleně.

GD I. – Užitá grafika GD II. – Design knihy a papíru
– Práce s písmem – Knižní vazba
– Grafická práce s prostorem – Knižní úprava
– Logotyp – Obalový design
– Vizuální identita – Ilustrace
– Sazba, DTP – Sazba, DTP
– Tiskařské a grafické techniky – Tiskařské a grafické techniky
– Základy fotografie – Základy fotografie
– Motion design – Papír, autorská kniha
– Dílny – práce na plotru, pískování, sítotisk, písmomalířství, … – Restaurování knihy a papíru, knižní dílna

 

Z velkého balíku Grafického designu, ve kterém se v současném světě ukrývá kdejaký pojem, dáme vzniknout dvěma oborům s různým zaměřením. Oba dva vycházejí ze základů grafického designu. Oba spojuje láska k počítačům a počítačovým programům, ale i k ruční práci. Bez písma a typografie se neobejde ani jeden z nich. Tiskařskými technikami se podporují vzájemně a oběma svědčí znalost všech základů výtvarného vnímání.
Rozdíl bude ale zřetelný. Design knihy a papíru zacílí na konkrétní média Kniha a papír, jejich specifika a prvky, jako jsou ilustrace a knižní adjustace a restaurování. Užitá grafika pak více na grafickou práci s prostorem a různorodými materiály a technikami potřebné pro propagační grafiku.