V pondělí 25 .3. 2024 proběhlo představení Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické Hellichova studentům oborů Grafický design I a II. Osobně nás přijel navštívit pan ředitel Ing. Radek Blahák spolu s kolegyní MgA. Milanou Vanišovou vedoucí oddělení restaurátorství. Přednáška byla zaměřena na vyšší odborné vzdělání v oboru Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu, jakožto možnosti dalšího studia pro naše studenty.