Dne 22. 10. 2022 byl za přítomnosti odborné i široké veřejnosti odhalen památník významným osobnostem v oblasti archeologie. První osobností byl PhDr. Jiří Břeň, CSc. (1929 – 1995) z Národního muzea v Praze, vedoucí archeologického výzkumu třísovského oppida v letech 1954-1982 a druhou osobností byl PhDr. Josef Poláček (1924 – 1990) z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, vedoucí archeologického výzkumu pravěkého hradiště na Dívčím Kameni v letech 1962-1976. Realizace se ujal obor kamenosochařské tvorby ve spolupráci se starostou obce Romanem Kudláčkem. Děkujeme za pěknou účast při odhalení památníku.
František Postl