MAlá a VElká
Svět nás má

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 se hrálo na experimentální studentské divadelní scéně v refektáři bývalého kláštera minoritů na SUPŚ SV. Anežky České v Českém Krumlově.
Marta Hermannová a Veronika Holcová, čili MAlá a VElká, vystoupily s dramatickým pásmem experimentálních textů Svět nás má. Tématem byl vstup do „dospělého“ života, hroucení iluzí a budování nových. O představení samy říkají:
„Nenechte se do ničeho nutit. Nechte se přemluvit. Zkuste změnu!“ Je snadné podlehnout plytkým frázím, uvěřit iluzím a zapomenout na to, že jsou iluzemi. Je snadné přijmout hezkou a jednoduchou verzi života. Je o to těžší přijmout tu opravdovou. Žijeme v humbuku možností, informací, příležitostí. Máme všude otevřené dveře a vyšlapané cestičky. Máme?
Jak se ale neudusit v propagandě štěstí? Nevíme, ptáme se. Ptáme se šesti básníků, pěti experimentálních básní. Ptáme se vás.
Představení mělo minimalistickou výpravu, kdy veškeré rekvizity i kulisy představovalo šest židlí.
Obě mladé herečky jsou vynikající hudebnice a jejich a capella zpívané duety byly vrcholem představení. V refektáři se s lehkým mrazením v zádech otevíraly prostory, o jejichž existenci jsme do té doby neměli tušení.

Marek Borsányi