Společná výstava studentů oboru Užitá malba a Užitá fotografie a média v HBLA v Linci.

V březnu a začátkem dubna proběhla v Linci společná výstava fotografů a malířů. Fotografové ze 3. ročníku vystavili práce vzniklé během zářijového pobytu v Linci. Malíři 2.,3., a 4. ročníku představili výběr z akvarelů a maleb vytvořených na plenéru v rakouském Hinterstoderu.
Výstavu zakončila dernisáž, na kterou se společně vypravili studenti 3. ročníku malby a fotografie. V HBLA se setkali s rakouskými studenty a vzájemně si vyměnili zkusěnosti z výtvarné práce.

Jsme velice rádi, že se spolupráce mezi našimi školami tímto způsobem nadále naplňuje a vzniká tak komunikační prostor pro studenty. Možnost poznávání a porovnávání výsledků práce i získávání nových zkušeností. Možnost vzájemné komunikace je pro studenty velice přínosná.
V druhé části dne se fotografové věnovali fotografování města a malíři navštívili muzeum umění Lentos a Ars elektronika centrum.