Medaile a plaketa
V Art centru v přednáškové místnosti Kamenosochařské tvorby se 19. 2. 2018 uskutečnila prezentace SUPŠ a VOŠ z Jablonce nad Nisou. Přednáška byla cílena na budoucí absolventy oboru Kamenosochařská tvorba. Žáci SUPŠ Svaté Anežky České si prohlédli hotové výstupy – mince, medaile a plakety studentů VOŠ. Bylo přínosné, že disciplínu reliéfu mohou žáci chápat v širších souvislostech a navazovat na své středoškolské zkušenosti. Obor byl prezentován s vidinou uplatnění studentů v praxi. Beseda proběhla v příjemné a profesionální atmosféře.
Děkujeme!
Vyšší odborná uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou nabízí tříletý vzdělávací program zakončený absolutoriem (DiS).