Měsíc nazpět jsme si z exkurze čističky odpadních vod v Českém Krumlově přinesli nalezené vajíčko. Objevil jej Matěj Lett z prvního ročníku Kamenosochařství. A ejhle je tady! Po uložení do líhně se doslova vylouplo z vajíčka malé kačátko. Je velice vitální a čiperné, milé a krásné.
Máme školní zvířátko kačenku nebo kačírka?
Na Vás teď je vymyslet mu jméno. Na začátku roku, kdy proběhne křest, dostane kroužek se jménem a až bude vhodný čas, tak jej vypustíme společně zpět do přírody k ostatním.
Krásné prázdniny všem přeje Věra Chovancová a vaši učitelé.