Dne 27. 4. pedagogičtí zástupci oborů školy a skupina studentů navštívili vernisáž maturitních prací linecké umělecké školy HBLA für Künstlerische Gestaltung Linz. Studenti během maturitního roku zpracovávají dva výtvarné projekty. Výtvarnou část maturitní práce dokládají teoretickou podstatou dané problematiky v textové části maturitní práce. Ředitel SUPŠ sv. Anežky České Ing. Martin Busta osobně pozval ředitele linecké školy Dir. OStR Mag. Rainera Krumhubera na vernisáž našich maturitních prací, která se koná 16. 5. v 18 hodin ve výstavních prostorách naší školy v areálu kláštera.