Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR si dovoluje pozvat své členy a všechny další zájemce o problematiku sítotisku a reklamního a průmyslového digitálního tisku na tradiční

PODZIMNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ
se zaměřením na novinky z oblastí digitálního tisku a sítotisku pořádaný ve spolupráci s partnerským Slovenským zväzom sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov a s podporou mezinárodní asociace FESPA.

Seminář se uskuteční v pátek 10. listopadu 2017 od 10 hodin v prostorách SUŠP sv. Anežky České v objektu kláštera Latran 50 (vchod z Klášterní ulice) v Českém Krumlově.

Program semináře s konkrétními názvy jednotlivých přednášek zašleme přihlášeným zájemcům o účast v nejbližších dnech.

Po skončení semináře bude cca od 17 hodin následovat vernisáž výstavy Grafiky z XI. workshopu serigrafie 2017 instalované v prostorách SUŠP sv. Anežky České, na kterou naváže společenské setkání účastníků semináře spojené se společnou večeří.

Vložné pro účastníky semináře je 800 Kč pro členy ASD ČR a SZSDT a 900 Kč pro nečleny. Je třeba, abyste svoji účast na semináři potvrdili a zájemci o ubytování na noc z 10. na 11. listopad nahlásili svůj požadavek pokud možno obratem, ale nejpozději do pondělí 3. listopadu 2017 J. Havlíkovi na e-mailovou adresu jindra.h@seznam.cz. Ubytování je možné zajistit už i na noc z 9. na 10. listopad 2017.

Na vaši účast na semináři se budou těšit všichni přednášející a samozřejmě také členové Výkonné řídící rady ASD ČR.

Za VŘR ASD ČR
Ing. Zdeněk Fidranský
prezident ASD ČR

Jindřich Havlík
viceprezident ASD ČR

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V termínu od 15. do 18. května příštího toku roku se na výstavišti v Berlíně uskuteční další ročník výstavní přehlídky a oborového veletrhu FESPA, pořádaný mezinárodní asociací sítotisku a digitálního tisku FESPA, jejímž jsme členem. Tato prezentační akce si za dobu své existence získala mezi výrobci, dodavateli tiskových služeb i odbornou veřejností značnou popularitu a respekt, protože se stala jakousi „výkladní skříní“ aktuálních inovací, řešení a trendů v oblasti sítotisku a digitálního tisku.

Mezinárodní oborový veletrh FESPA 2017

bude probíhat souběžně s dalšími dvěma prezentačními přehlídkami FESPA Textile 2017 a European Sign Expo 2017, které jsou její součástí. Uvedené akce jsou ideální příležitostí k setkávání poskytovatelů tiskových služeb s jejich dodavateli a dalšími obchodními partnery, chtěli bychom vás touto cestou pozvat k jejich návštěvě, kterou vřele doporučujeme.
Vzhledem k tomu, že tentokrát uvažujeme o uspořádání společného zájezdu členů ASD ČR a dalších případných zájemců z ČR na tento veletrh, potřebovali bychom již nyní zjistit váš případný zájem o účast na tomto zájezdu s ohledem na velikost dopravního prostředku a zajištění ubytování. Proto bychom vás chtěli požádat o předběžné sdělení zájmu o účast na této akci. Cena dopravy a ubytování totiž bude záviset na počtu účastníků.
Zájem o účast nám prosím sdělte buď e-mailem nebo telefonicky na uvedené adresy jindra.h@seznam.cz, tel.: 602 347 774 (Jindřich Havlík) nebo prezident@asdcr.cz, tel.: 603 473 057 (Zdeněk Fidranský).

Jménem ASD ČR vás zdraví

ing Zdeněk Fidranský
prezident ASD ČR

Jindřich Havlík
viceprezident ASD ČR