V první polovině prosince se studenti grafického designu zapojili do soutěžní výzvy organizované studenty oboru Kurátorská studia na FUD UJEP v rámci evropského projektu Billboart Gallery Europe. Cílem projektu bylo představit galerie ve veřejném prostoru zaměřená na prezentaci současného vizuálního umění. Výherní práce měly být vytištěny ve velkém formátu a jako billboard umístěny do veřejného prostoru. Studenti se tématu ujali v rámci zimních klauzurních prací a vytvořili návrhy na zadané téma, kterým byla ,,Manipulace obrazem“. Výběr prací probíhal na začátku ledna 2020, nicméně žádný z našich studentů do užšího kola nepostoupil. Úlohu zpracovávali studenti čtvrtého ročníku během zimních klauzur.