Dne 30.5. vyjela početná skupina našich studentů na výstavu malíře Gerharda Richtera a Eberharda Havekosta do Prahy.
Akce byla uspořádaná v rámci Česko-německého kulturního jara 2017 a zejména Goethe institutem ve spolupráci s Domem umění v Českých Budějovicích. Viz http://www.goethe.de/ins/cz/prj/kul/csindex.htm
Výstavami nás provázela Mgr. Petra Lexová a studentky UMPRUM z Katedry teorie a dějin umění. Součástí programu byla i návštěva Goethe institutu s prohlídkou budovy.