Žáci SUPŠ sv. Anežky a žáci ZUŠ v Českém Krumlově připravili pod vedením svých učitelů pro závěr letošního masopustního průvodu výtvarné představení Caprichos, inspirované stejnojmenným grafickým cyklem Francisca Goyi.

Několikaminutové představení proběhne na Tramíně v úterý 28. února cca v 17.30 (podle toho, kdy přijde na místo masopustní průvod).