Prohlášení vedení školy

V souvislosti s informacemi, se kterými se mohla veřejnost, uchazeči, žáci a jejich zákonní zástupci setkat v médiích, cítíme potřebu
se k těmto informacím jako škola vyjádřit. V médiích byla opakovaně sdílena informace, že došlo k útoku nožem na půdě naší školy.
Ve škole v žádném případě nedošlo k napadení ani k ohrožení žáků ani pedagogů školy. Škola jednala preventivně na základě skutečnosti, že bylo vyhrožováno žákyni školy jejím spolužákem prostřednictvím mobilního telefonu. Vzhledem k tomu, že se jednalo podle zjištění pozorného pedagoga o dlouhodobější záležitost, byla o této skutečnosti informována Policie ČR. Ta pisatele zpráv zajistila a v celé věci provádí podrobné šetření. Ve škole proběhlo několik intervencí pod vedením Krizového centra z Českých Budějovic, konzultace se zástupci Jihočeského kraje jako zřizovatelem naší školy a se všemi zúčastněnými. Prosíme tedy veřejnost,
aby nepodléhala nepravdivým informacím a důvěřovala ověřeným faktům a vlastnímu kritickému myšlení.

Děkujeme všem za pochopení a vážíme si Vaší důvěry.

Vedení školy.