Ve dnech 4. – 8. března 2019 naše škola hostila studenty a pedagogy tří zahraničních partnerských škol zapojených v projektu Filmmaking Journey: From scratch to screen spadajícího do programu Erasmus+.

Úvodní částí agendy byly dvě přednášky zabývající se propagací filmu – plakátem, resp. trailerem. Hlavní náplní pracovního týdne bylo vytváření propagačního materiálu (filmových plakátů) ke krátkým videím, které vznikají v průběhu trvání projektu. Nadstandardní technické vybavení naší školy umožnilo mezinárodním pracovním skupinám studentů zajistit ideální podmínky k práci a také k závěrečnému bodu programu, jímž byla prezentace vytvořeného materiálu na velkém plátně.

Český partner při příležitosti setkání také v prostoru školy připravil výstavu velkoformátových fotografií vzniklých na předcházejícím setkání v portugalském Barreiru na podzim loňského roku.

Hosté z partnerských škol ocenili jak samotné organizační zajištění setkání, tak i již zmíněné technické vybavení naší školy.

24 studentů a pedagogů ze slovenské, řecké a portugalské školy mimo samotný Český Krumlov navštívili také zámek Hluboká a oblast lipenské přehrady.

Navazující a současně poslední projektové setkání studentů se bude konat v květnu ve slovenské Trnavě, kde bude pro účastníky připraven workshop zaměřený na střih videa, a Svidníku, ve kterém proběhne výstava dokumentující průběh celého dvouletého projektu, a také jeho zakončení.