Cílem workshopu bylo nahradit chybějící výuku praktického vyučování v „Covidovém“ školním roce 2020/2021 pro předmět Modelování. Práce studentů a lektorů byla rozdělena do dvou základních bloků. První blok byl věnován teoretické přípravě, druhý blok byl věnován samotné praxi pod vedením zkušených lektorů. Druhý ročník se věnoval problematice reliéfu a jeho zákonitostem. Třetí ročník modeloval portrét podle živého modelu (pan režisér Vorel). Čtvrtý ročník modeloval akt podle živého modelu pod vedením sochaře MgA. Radka Nivnického. I přes skutečnost, že celá akce byla dobrovolná, zúčastnili se workshopu všichni studenti celého Kamenosochařského oboru. Výsledkem práce jsou studijní materiály pro předmět modelování, sochy, reliéfy a artefakty, které budou stát za prezentaci, například formou výstavy.
Děkujeme všem zúčastněným