VÝTVARNÁ SOUTĚŽ FIGURA BUDE NOVĚ ORGANIZOVÁNA JAKO BIENÁLE.

O SOUTĚŽI
Soutěž FIGURA je zaměřená na zobrazení lidské postavy prostřednictvím kresby a malby vycházející zejména ze studie živého modelu. SUPŠ sv. Anežky ji vyhlašuje od roku 2006, od roku 2016/17 bude organizována jako bienále. Další kolo soutěže tedy proběhne ve školním roce 2018-19 na podzim.
Výzva k zaslání prací do soutěžě s podrobnými informacemi o soutěži bude vyhlášena do konce května 2018, přijímání prací bude probíhat zhruba do konce září 2018.
Cílem soutěže je poskytnout možnost k představení a porovnání tvorby studentů středních odborných škol výtvarného zaměření.
Přihlášení do soutěže probíhá prostřednictvím školy. Je možné zasílat školní práce z posledních dvou let včetně prací absolventů.
Každá škola může zaslat maximálně šest prací.
Soutěž probíhá v těchto kategoriích:
Kresba postavy
Malba postavy
Portrét (kresba i malba)
Práce budou posouzeny tří / pětičlennou odbornou komisí.
V každé kategorii bude uděleno 1-3 místo.
Oceněné práce budou vystaveny.