Studentky 4. ročníku oboru Design knihy a papíru se letos poprvé zúčastnily studentské knihvazačské soutěže, ve které měly za úkol svázat do celopapírové vazby s pouzdrem dílo J. A. Komenského Janův breviář. Od 21. –23. září 2023 spolu navštívily XXVI. Mezinárodní seminář Společenstva českých knihvazačů v Uherském Brodě. V tamním Muzeu J. A. Komenského proběhlo několik odborných přednášek a praktických workshopů např. slepotisková výzdoba knižních vazeb a hlavně setkání knihařů a studentů škol, které se knihvazačstvím zabývají. Na vernisáži výstavy studentské soutěže a na jejím vyhlášení si jedna z nich, a to Klaudie Reschová, vyzvedla cenu za Čestné uznání za zvláštní formu vazby knihy. Gratulujeme! Ostatním zúčastněným studentkám patří také velký dík za jejich knihvazačské nasazení.
Kateřina Zemanová