Stanovisko školy k pondělní stávce

Naše škola se neúčastní stávky přímo, ale deklarativně – symbolickým protestem proti nesystémovým změnám. V rámci členství školy
v Asociaci škol s výtvarnými a umělecko-řemeslnými obory ČR bylo zasláno dne dne 10/11/2023 nesouhlasné stanovisko adresované ministrovi školství s navrhovanými škrty konsolidačního balíčku vlády v oblasti školství. Asociace zdůvodnila svůj nesouhlas a zároveň navrhla řešení společně s komentářem k dané problematice. Zároveň byli podpořeni žáci, kteří vyjádřili vůli se zúčastnit pondělního studentského průvodu na podporu stávky.

ředitel školy Ing. Martin Busta