Sluneční paprsek babího léta nás z chladného rána dovedl jak klubko vlny do labyrintu knižního Tábora, nad Jordán. Do budovy staré truhlárny jsme se prolili z nádraží skrz kamenné uličky, kde se teprve vše připravovalo. Bylo cítit ve vzduchu, že město bude dýchat jinak. Truhlárna voněla. Na popraskaných zdech s mapami plísně visely linorytové plakáty a obrazy Michala Rejzka a Jana Kostohryze, interiér v interiéru.

Pak už jsme zapluli do světa pop-up v rámci workshopu s Gérardem Lo Monaco a jeho jemnou přítelkyní. Zážitek to byl magický, na starých prknech truhlárny ve víru ohýbání papíru a ruku v ruce s řezákem se tvořilo. Gérad Lo Monaco, světoznámý argentinský ilustrátor usazený v Paříži, nás vzal na výlet do své pop-up knihy známých pláten malířky Soni Delaunay. Vybral jednu dvojstránku a namočil nás do jejího zrodu – jak převést plochý obraz do 3D co nejjednodušeji a co nejméně lepit.

Ze syrové studené temnoty truhlárny jsme vyšli do vonných teplých vosků slunečního dne, do ulic hučících stánky knihkupců v obložení zvídavců, co rádi listují. Jakub Plachý nás navigoval mořem lidí všude tam, co kde stálo za zhlédnutí očima ilustrátora. Z výstavy v antikvariátu (ilustrátorka Joëlle Jolivet), přes divadlo (grafička Gabrieala Jolowicz a práce ateliérů ilustrace a grafiky Umprum, UDK, VŠVU), alejí tichých stromů podél Jordánu až k nejvzdálenější Trafačce. To nejlepší na konec. Tam jsme se dotkli poutě do Sudet komiksových autorů z různých koutů Evropy (Invisible Lines), bilderbuchů poslední doby a trochu si zakousli tvorby sítotisku.

Den s knihou jinak a blíž, tepající.
Linda Wiedermannová