Podle metodiky z MŠMT, která upravuje provoz škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 se na naší škole umožňuje konání přijímacích – talentových zkoušek. Dále pak je v tomto termínu vedle distanční výuky možnost individuální konzultace 1+1 (jeden žák, jeden učitel), pedagogové mohou využívat konzultace na maturitní praktickou zkoušku.