7. února jsme se se studenty 2. a 3.ročníku oboru Užitá fotografie a média tentokrát vydali do nedalekých Č. Budějovic, abychom navštívili 3 velmi zajímavá místa. Nejprve jsme se vydali do tiskárny Karmášek, kde nás v rámci technologie zajímalo jak grafické a fotografické studio (zde nás zajímal např. digitální kardanový fotoaparát Sinar), tak především celá technologie ofsetového tisku.
Další naší zastávkou bylo studio České televize, kde nás kromě pana ředitele přivítali dva naši absolventi, kteří se nám dále věnovali a zasvětili nás do “tajů” vzniku televizního zpravodajství.
Poslední naší návštěvou byla autorem komentovaná prohlídka výstavy Modely & konstanty v českobudějovickém Domě umění. Ondřej Přibyl nás provedl instalací a vysvětlil studentům principy své práce v médiu fotografie. Do “karet” nám zahrálo také “kouzlo náhody”, které spočívalo v tom, že se v době našeho rozhovoru s autorem O. Přibylem a kurátorem Domu umění Michalem Škodou v galerii objevil také přední český grafický designér a pedagog UMPRUM Petr Babák, který se k naší debatě připojil. Prohlídka výstavy a dialog o vystavených snímcích, či postupech při vzniku autorské výstavy, tak pro nás dostala další rozměr.
Jan Mahr