Dne 31. 1. podnikl obor Grafický design cestu na Artsemestr UMRUM. Student Architektury nám podal základní informace o zadáních prací. Ateliéry Typografie, Vizuální komunikace, Ilustrace byly našimi studenty vysoce hodnoceny. Ve druhé půli naší expedice jsme trávili čas na výstavě Read v Kunsthalle. Konceptuální výstava zkoumající proces čtení textu, tváří, situací… Pohyb instalací v prostoru architektury byl pro studenty zážitkem.