Dle SM/114/RK proběhnou v letošním roce volby do školské rady školy.

Ředitel školy Ing. Martin Busta jmenoval k 29. 7. 2020 přípravný volební výbor. Předseda volebního výboru MgA. František Postl, koordinátor voleb Mgr. Jan Kubeš, koordinátor elektronické komunikace Mgr. Josef Neubauer.

Na základě tří přijatých kandidátek se souhlasným stanoviskem volební orgán rozhodl, že dle SM/114/RK bude ve školních letech 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 školská rada SUPŠ Sv. Anežky České v Českém Krumlově tříčlenná.

Volební shromáždění proběhne 25. 8. 2020 v 9.00 hodin na pedagogické poradě školy. Budou stanoveny podmínky volby. Do tří dnů po volebním shromáždění bude stanoveno místo, způsob a čas voleb.

 

Volební orgán jmenovaný ředitelem školy přijal kandidatury

 

Kandidát za třetinu školské rady, kterého volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci:

Ing. Miroslav Reitinger

 

Kandidát za třetinu školské rady, kterého volí pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. MgA. Jan Mahr

 

Návrh kandidáta za třetinu školské rady, který je jmenován zřizovatelem školy:

PhDr. Pavel Slavko